Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023


Det innkalles til ordinær Generalforsamling for foreningen "Der du bor - Telemark" tirsdag 7. mars kl.15.00.
For å ha stemmerett, må kontingent være betalt innen 5. mars.
Organisasjoner kr. 1000,- Personer kr. 100,- til konto 2610 12 19 495 (Evnt. VIPPS kr. 110,- til 7770)

Andre dokumenter:


Årsmeldinger:

2019

2020

2021

2022

Revidert Årsregnskap:

2019

2020

2021

2022


Får du ikke lest eller lastet ned dokumentene, kan du be om å få dem tilsendt fra post@derdubor.org