HomeStart - Grenland

Home-Start Familiekontakten Skien

 

Hva er Home-Start Familiekontakten? 


Home-Start Familiekontakten (HSF) er et frivillig tilbud til småbarnsfamilier med ulike utfordringer i hverdagen.  Dette er et familiestøtteprogram hvor familiekontakter (frivillige) besøker familier med minst ett barn under skolealder, ukentlig 2 til 4 timer. HSF er en del av en større internasjonal organisasjon som startet i England i 1973, og som har spredd seg til 22 land. I Norge startet tilbudet i 1995, og består nå av over 40 avdelinger. HSF er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet, og er basert på frivillig hjelp og støtte i familiens eget hjem. 

 

Hvordan fungerer det? 


Home Start familiekontakten Skien har to koordinatorer, Mona Ripegutu Robertsen og Tine Hoffsbakken Egeland, som er ansvarlig for å følge opp de familiene som søker hjelp, og som kurser og veileder familiekontaktene. Familiene kan selv ta kontakt via homestartnorge.no, eller de får kontakt med HSF gjennom f.eks. helsestasjonen, nærmiljøsenter osv. Familien bestemmer selv hva de trenger hjelp til, og alle opplysninger behandles konfidensielt.  Det er Der Du Bor Telemark som er driftsansvarlig for HSF avdelingen i Skien.    

 

Hvem kan bli familiekontakt?  


Dette er mennesker som har tid til overs, og som har stor glede av å være sammen med barn. De er selv foreldre, eller har annen erfaring med barn. Familiekontaktene gjennomgår et forberedelseskurs på minimum 20 timer, leverer politiattest og skriver under på en taushetserklæring. 

 

Hva gjør familiekontaktene? 


Det er stor variasjon i hva familiekontaktene gjør på sitt ukentlige besøk. Alt fra praktisk hjelp i hjemmet til pass av barna. Det primære vil uansett være, å være en god lyttende likeperson, være støttende og bidra til at foreldreansvaret utføres til barnas beste.  

 

Kontakt: 

homestart@derdubor.org  

https://homestartnorge.no/avdelinger/hsf-skien/     Telefontid:


Man: 09.00-16.00 


Ons: 14.00-18.00


Fre: 09.00-16.00                                                                                                   Mona Ripegutu Robertsen             Tine Hoffsbakken Egeland

                                                                                                                               

tlf: 47281723